Monday, Wednesday, Friday

9.00am 9.55am Period 1
9.55am 10.50am Period 2
10.50am 11.05am Break Time
11.05am 12.00pm Period 3
12.00pm 12.25pm Junior Period 4a 12.00pm 12.55pm Senior Period 4
12.25pm 1.00pm Junior Lunch
1.00pm 1.30pm Junior Period 4b 12.55pm 1.30pm Senior Lunch
1.30pm 2.25pm Period 5
2.25pm 3.20pm Period 6

Tuesday

9.00am 9.55am Period 1
9.55am 10.40am Period 2
10.40am 11.00am Break Time
11.00am 11.50am Period 3
11.50am 12.30pm Period 4 - Pastoral Period
12.30pm 1.05pm Junior School Lunch 12.30pm 1.05pm Senior School Enrichment
1.05pm 1.40pm Junior School Enrichment 1.05pm 1.40pm Senior School Lunch
1.40pm 2.30pm Period 5
2.30pm 3.20pm Period 6

Thursday

9.00am 9.55am Period 1
9.55am 10.40am Period 2
10.40am 11.00am Break Time
11.00am 11.50am Period 3
11.50am 12.30pm Period 4
12.30pm 1.05pm Junior School Lunch 12.30pm 1.05pm Senior School Enrichment
1.00pm 1.10pm Whole School Registration
1.10pm 1.40pm Junior School Enrichment 1.10pm 1.40pm Senior School Lunch
1.40pm 2.30pm Period 5
2.30pm 3.20pm Period 6